بوشکان نیوز: اسکیت‌باز نونهال بوشکانی در مسابقات قهرمانی کشور مقام آورد.

کوروش رضایی فرزند فرود بعنوان اسکیت باز نونهال بوشکانی موفق شد در مسابقات قهرمانی کشور به مقام سوم دست پیدا کند.