آقای دکتر چه شد که در روزهای آخر شما به مجلس معرفی نشدید؟

من قبلا هم گفته بودم معرفی نامزدهای پیشنهادی برای اداره وزارت علوم از اختیارات رییس‌جمهور است. براساس این اختیار نهایتا رییس‌جمهور در مجموع تشخیص دادند به مصلحت نیست من را معرفی کنند و آقای فرجی‌دانا معرفی شد.

مصلحتی که اشاره می‌کنید، چیست؟ برمی‌گردد به حاشیه‌سازی‌ها و جوسازی‌هایی که نسبت به حضور شما در انتخابات سال ۸۸ از سوی یکسری افراطیون طی این مدت مطرح شد؟

خیر. مسائل و موضوعاتی که در این خصوص مطرح بود، طی این مدت تقریبا حل شد. مصلحت شرایط فعلی این بود که فرد دیگری معرفی شود.

شما از کی در جریان این موضوع که قرار است به مجلس معرفی نشوید قرار گرفتید؟

تقریبا از سه چهار روز قبل از معرفی آقای فرجی‌دانا از موضوع باخبر شدم.

خود آقای روحانی موضوع را مطرح کردند؟

به صورت مستقیم خیر. از طریق معاون اول ایشان با من تماس گرفته شد و موضوع را مطرح کردند.

شما طی این مدت به غیر از تغییر دو رییس دانشگاه تغییر چندان دیگری به عنوان سرپرست در دانشگاه‌ها انجام ندادید. اگر می‌دانستید قرار است به مجلس معرفی نشوید، تغییر و تحولات بیشتری در بدنه وزارت علوم و دانشگاه‌ها صورت نمی‌دادید؟

خیر. اقدامات من متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌هایم برای اداره وزارت علوم بود. تغییر و تحولاتی که طی این مدت صورت گرفت، به هیچ‌وجه تابع شرایط سیاسی نبود. من با تجربه‌یی که داشتم این تصمیمات را اتخاذ کردم و ربطی به معرفی شدن و نشدنم به مجلس نداشت.

انتخاب آقای فرجی‌دانا را چه طور می‌بینید؟

این انتخاب هماهنگ با نظرات کارگروه آموزش عالی بود که گزینه‌های مناسب برای وزارت علوم را بررسی می‌کرد. در آن گروه ما پنج نفر را برای وزارت علوم انتخاب کرده بودیم که همان موقع هم آقای فرجی‌دانا یکی از گزینه‌ها بود. ایشان فرد با تجربه‌یی هستند. مدیر موفقی در دانشگاه تهران بودند و فکر می‌کنم از عهده مسوولیت اداره وزارت علوم برمی‌آیند.

به نظرتان ایشان مشکلی برای گرفتن رای اعتماد در مجلس نخواهد داشت؟

فکر نمی‌کنم. بعید است.

شما مشغول چه کاری می‌شوید؟

ما هم به کار دانشگاه و تدریس و تحقیق می‌پردازیم.

در وزارت علوم حضور خواهید داشت به عنوان مشاور یا هر سمت دیگری؟

فعلا در این مورد بحثی نشده است. مشخص نیست.