بوشکان نیوز:  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد از روند پرداخت یارانه به دارندگان درآمد های بالا از جمله ۱۵۰ نماینده مجلس از همکارانش خواست به صورت داوطلبانه یارانه خود را قطع کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یارانه بیت المال نیست که به همه تعلق پیدا کند بلکه انفال است و حکومت باید در مورد آن تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت در آمدی مردم پرداخت یارانه به ثروتمندان و نمایندگان مجلس به دور از عدالت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام خبر دعوت این کمیسیون از سه وزیر پیشنهادی به جلسه صبح کمیسیون گفت: اگر رئیس جمهور از جو مجلس برای معرفی توفیقی ترسید، اشتباه کرد، عده قلیلی جو سازی می کنند و در کمال تعجب رئیس جمهور گزینه اصلی وزارت علوم را تغییر می دهد.

وی تاکید کرد: مجلس از معرفی فرجی دانا به جای توفیقی در شوک است و غافل گیر شده است.

رئیس جمهور دیروز در نامه فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات به مجلس معرفی کرد این در حالی است که جعفر توفیقی سرپرست فعلی وزارت علوم مدت هاست که رایزنی های سیاسی خود را برای وزارت علوم در مجلس آغاز کرده و علی رغم جو سنگینی که در مجلس علیه وی وجود داشت توانست اعتماد اکثریت مجلس را به دست آورد.
منبع: آفتاب