طبق گزارش مجله فوربز کایلى جنر ٢٠ ساله اگر تا حداکثر یک سال دیگر ثروتش از ٩٠٠ میلیون دلار به یک میلیارد دلار برسد او جوان ترین فردى خواهد بود که با این سن چنین ثروتى داشته است!