خبرگزاری فارس: با نگاهی به روند مصرف بنزین در کشور از سال ۸۰ تا ۹۶ شاهد فراز و فرود مصرف این حامل انرژی پر مصرف در کشور بودیم.

این روند را می‌توان به وضوح در نمودار زیر ملاحظه کرد.

افزایش چشمگیر مصرف بنزین از سال ۹۲

همانطور که ملاحظه می‌کنید در سال ۸۵ میانگین مصرف بنزین ۷۳ میلیون لیتر در روز بود که با ورود کارت سوخت به چرخه عرضه بنزین روند مصرف بنزین نیز کاهش یافت و در سال ۸۶ مصرف بنزین به ۶۵ میلیون لیتر در روز رسید.

اما با سیاستی که دولت یازدهم در پیش گرفت و عدم استفاده از کارت شخصی در سوخت گیری از سال ۹۲ مصرف بنزین نیر روند صعودی به خود گرفت.

کارشناسان انرژی معتقدند مصرف بنزین سالانه بین ۱۲ تا ۱۴ درصد رشد خواهد کرد که با این شرایط اگر دولت به دنبال راهکاری برای کنترل مصرف بنزین در کشور نباشد تا سال ۱۴۰۰ مصرف بنزین عدد ۱۰۰ میلیون لیتر را نیز می‌گذراند.