پاریس هیلتون، بازیگر، خواننده و مدل معروف در پاسخ به این سوال که آیا کایلى جنر یک میلیاردر خودساخته است گفت: