بوشکان نیوز: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مداحان زن هم از راه رسیدند! قرار است همایشی با هدف روشنگری و ارائه راهبردهای عملی به مداحان خواهر با حضور ۱۰۰۰ نفر از خواهران مداح از سراسر کشور برگزار شود.

 جالب اینکه تمام سخنرانان این همایش زنانه، مردان هستند.