بوشکان نیوز: علی مطهری با بیان این که بهتر است مسوولان در این رابطه کلیاتی را به مردم بگویند، افزود: بدین ترتیب مردم احساس نمی کنند که منافع ملی آنها در خطر افتاده است.

من به مذاکرات خوشبین هستم، چون ما در شرایطی خاص هستیم و از نظر پیشرفت انرژی هسته ای در سطح خوبی قرار داریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز غربی ها برای حل مسائل خاورمیانه به ایران نیاز دارند و حضور « باراک اوباما » به عنوان رییس جمهور که فرد معتدل تری نسبت به روسای جمهور قبلی آمریکا است و گرایشی هم به مسلمانان دارد فرصت خوبی است که توافقاتی صورت گیرد.

وی با بیان این که با حذف سه دهک بالای درآمدی برای دریافت یارانه ها موافق است گفت: به نظرم دولت قبلی هم از همان ابتدا می توانست به این شکل عمل کند و قانون دستش را باز گذاشته بود، چون قانون گفته به تناسب درآمد دهک ها یارانه توزیع شود و این کار به عدالت هم نزدیک تر است.

مطهری ادامه داد: البته ما به عنوان یک جامعه اسلامی باید اصل را بر اخوت و برادری اسلامی بگذاریم یعنی در درجه اول باید اقشار برخوردار، اغنیا و ثروتمندان خودشان داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند. خودم قشر متوسط محسوب می شوم و چند ماهی یارانه دریافت کردم و سپس انصراف دادم. اگر از پرداخت یارانه به اغنیا جلوگیری شود به اقشار ضعیف یارانه بیشتری می رسد و عدالت هم رعایت می شود.

به گزارش ایرنا، مطهری گفت: تشخیص این اقشار پردرآمد هم کار ناممکنی نیست، احتمال دارد که با چند درصد خطا این کار را انجام دهیم، ولی در مجموع این کار به نفع جامعه است.