روش تشخیص دهک‌ها و حذف یارانه‌ها!/ کارتون: محمد کارگر