به نام خدا – قطع رابطه با انگلیس خبیث آرزوی دیرینه نسل اندر نسل ایرانیان از دستکم ۴۰۰ سال پیش است و هیچ ربطی به ورود مشکوک چند دانشجو به حیاط سفارت ندارد ! تاریخ انحطاط و تجزیه خاک ایران با تاریخ باز شدن پای سفیر روباه پیر به ایران از ۴۰۰ سال پیش رابطه مستقیم دارد .انگلستان ( لندن) همواره مرکزثقل و پایگاه اصلی سرمایه سالاران صهیونیست، پیوریتان ها ، کابالیست ها ، فراماسونری و فرقه های شیطانی است که ذاتا ًدشمن موجودیت سرزمین مقدس ایران و اسلام هستند
۱-جدا کردن بلوچستان ، نیمروز ، فراه ،هرات ، ایغدیر، دوغوبایزید، وان ،قارص ، ارز روم،سلیمانیه ،کرکوک ،دیاله ،کوت ،عماره ،دشت میشان ،فاو، بصره و بحرین مستقیماً و جدا کردن مرو تجن ، عشق آباد، نسای، آخال ،دهستان ، تالش ، مغان، شروان ،ارران ،داغستان ،قره باغ ،گرجستان ،ارمنستان ،ابخازی ،اوستیا ؛ایمریتاو..به کمک روسها.
۲- فرقه سازی
۳-غارت نفت و آثارباستانی واسناد ملی
۴-کودتا و اشغال نظامی مکرر ایران
۵-قتل و ترورواعدام رجال و روحانیون میهن پرست، آزادیخواه و استعمارستیز مانند امیرکبیر و قائم مقام فراهانی وشیخ فضل الله نوری و….و تشکیل کمیته مجازات برای تروررجال ایران برای به آشوب کشاندن فضای سیاسی ایران وترور دانشمندان اتمی ونظامی و… ایران

۶-حمایت همه جانبه از صدام (با ارسال پیوسته سلاح شیمیایی ازبندر لیورپول) و گروهکهای تروریستی و ضدایرانی
۷- جعل نام خلیج فارس به عربی درقرن۲۰ وجعل نام شط بغداد (دجله یا اروند )به شط العرب در قرن۱۷
۸-تحریک اعراب سنی به ادعا علیه تمامیت ارضی ایران در بوموسا و اروند
۹ – مبارزه با زبان پارسی در هندوستان و افغانستان و
۱۰-ترویج مصرف افیون میان ایرانیان از عصرصفویه
۱۱- به انحراف کشاندن نهضت مشروطه
۱۲- قتل دستکم ۱۰ میلیون ایرانی در قحطی عمدی بزرگ
۱۳—تصرف باغ قلهک با جعل سند در دوره دیکتاتور دست نشانده ونوکر انگلیس پهلوی
۱۴ -شبیخون فرهنگی برای تغییر ذائقه ایرانیان به زندگی لیبرالی،سکولاری وتعطیلی احکام اسلامی و… این ها تنها گوشه ای از خیانت های بی شمار انگلیس به ایران است ،می بینیم که همه خباثت ها برضد ایران ریشه در انگلیس دارد از تاریخ غفلت نکنیم آینده تنها از آن ملتی است که از گذشته خود به خوبی آگاه باشند وهرگز اژدهایی را که از دربیرون کردیم دوباره ازپنجره بازنگردانیم !