بوشکان نیوز: به گزارش سایت بهار وی گفت:به کلی تفاوت ساختار و آناتومی چهره ایرانی‌ها با کشورهای همجوار و بیشتر کشورهای اروپایی این است که ایرانی ها صورتی ریز نقش‌تر، چانه و فکی پایین و کوچک‌تر دارند. دقیقاً به دلیل کوچکی چانه و عقب قرار گرفتن آن است که بینی ایرانی‌ها درشت‌تر به نظر می‌رسد. ایرانی‌ها دارای ف:۷۷/ پایین کوچکی هستند چون رشد آن معمولاً از فک بالا کمتر است، در نتیجه فک بالا، به خصوص دندان‌ها جلوتر از دندان‌های‌ پایین قرار می‌گیرند. همین مسئله باعث می‌شود بینی، حتی اگر خیلی هم بزرگ نباشد، بزرگ به نظر برسد. بیشتر اروپایی‌ها برخلاف ایرانی‌ها فکر بزرگ و صورتی کشیده دارند و به همین دلیل بینی‌شان هم کوچک تر به نظر می‌رسد؛ حتی اگر چندان هم کوچک نباشد.