بوشکان نیوز: اعضای شورای اسلامی شهر بوشکان ترکیب هیأت رئیسه را برای یک دوره یکساله مشخص و معرفی کردند.

بر این اساس آقای بهمن رضایی بعنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد و آقای روح الله صمیمی بعنوان نائب رئیس و خانم زهره دائمی فرد بعنوان منشی و نماینده شورای اسلامی شهر بوشکان در شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند. پیش از این آقای کوروش فولادی ریاست شورای اسلامی شهر بوشکان را برعهده داشت.

یادآور است که شورای اسلامی شهر بوشکان متشکل از ۵ عضو است که آقایان بهمن رضایی، روح الله صمیمی، افشار نوروزی، کوروش فولادی و خانم زهره دائمی فرد از اعضای این شورا میباشند.