بوشکان نیوز: به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشکان؛ در روز سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء جلسه پرسش و پاسخ شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشکان با شهروندان در محل حسینیه ابوالفضل(ع) شهر بوشکان برگزار می شود.