بوشکان نیوز: نمایندگی بیمه سلامت در شهر بوشکان با حضور مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر، بخشدار بوشکان، شهردار و شورای اسلامی شهر بوشکان و دیگر مسئولین ادارت بخش در محل دفتر پیشخوان دولت شهر بوشکان افتتاح شد.

طی سالیان اخیر مردم شهر و دهستان بوشکان بدلیل نبود نمایندگی بیمه سلامت مجبور بودند برای خدمات تعویض یا صدور دفترچه بیمه سلامت به شهر همجوار کلمه مراجعه کنند و اینکار باعث بروز مشکلاتی برای مردم این منطقه شده بود. در جهت رفع این مشکلات، پیگیری های مصرانه شورای اسلامی شهر بوشکان ثمربخش واقع شد و نمایندگی بیمه سلامت به این شهر اعطا گردید.