بوشکان نیوز: مراسم تجلیل از کارمندان نمونه بخش بوشکان با حضور بخشدار و سایر مسئولین ادارات بخش بوشکان در محل سالن جلسات بخشداری برگزار شد.