پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل میزبان، محمد جواد معنوی نژاد عنوان امتیاز آورترین بازیکن زمین را کسب کرد.