بوروسیادورتموند در خانه خودش به ۳ امتیاز ارزشمند دست یافت.