در حاشیه ضیافت افطار افراد تحت پوشش کمیته امداد برازجان که با حضور برخی مسئولان برگزار شد.

منبع:تکلیف