خبرگزاری فارس: دانشمندان فسیل اولین حیوان شناخته شده در زمین‌شناسی را در منطقه دریای سفید در شمال غربی روسیه کشف کردند.

شناسایی قدیمی‌ترین فسیل دنیا

براساس گزارش «‌بی‌بی‌سی»،‌ این فسیل ۵۵۸ میلیون ساله بیضی شکل موجودی است که از نظر سطحی به عروس دریایی شباهت دارد.

محققان دریافتند که بخش‌هایی از این موجود به خوبی حفظ شده و آنها هنوز حاوی موکلول‌های کلسترول هستند.

شناسایی قدیمی‌ترین فسیل دنیا

این موجود که با عنوان «دیکینسونیا» شناخته شده متعلق به دوره «ادیاکاران» است. آنها اولین موجودات دارای اندام‌های چند مولکولی پیچیده بودند که بر روی زمین ظاهر شدند.