به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، عبدالحسین خلعتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با ابلاغ اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ در زیر بخش های مختلف کشاورزی در مناطق برخوردار و غیر برخوردار استان، کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی اقدام به پذیرش و معرفی طرح های پیشنهادی به تعداد ۸۷۳ طرح با مبلغ ۳ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال به بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، رفاه و توسعه و صادرات کرد.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: تاکنون تعداد ۱۱۰ طرح با مبلغ ۴۸۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال موفق به عقد قرارداد و دریافت تسهیلات شده اند.

وی بیان داشت: در بخش صنایع تبدیلی و غذایی هفت طرح با مبلغ ۲۴۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و در بخش سرمایه در گردش ویژه صادرات محصولات کشاورزی هشت طرح با مبلغ ۱۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از تسهیلات بانکی فوق استفاده کردند.

خلعتی افزود: در بخش شیلات تعداد ۶۶ طرح با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال، در بخش تولیدات دامی تعداد ۱۴ طرح سرمایه در گردش با مبلغ ۲۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال، در بخش گلخانه یک طرح با مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، در بخش آب و خاک تعداد هفت طرح با مبلغ ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال و در بخش تولیدات گیاهی تعداد هفت طرح با مبلغ دو میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال از تسهیلات بانکی فوق استفاده کردند.

وی ادامه داد: بخش صنایع تبدیلی و غذایی با ۵۱ درصد و بخش سرمایه در گردش صادراتی با ۲۵.۴ درصد بیشترین سهم از دریافت تسهیلات صندوق توسعه ۹۶ را داشته اند.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: از کل تسهیلات پرداخت شده ۶۴.۸ درصد تسهیلات سرمایه ای و سهم تسهیلات سرمایه در گردش ۳۵.۲ درصد بوده است.

خلعتی گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی در سطح کشور متمرکز است و طرح هایی که مراحل پیگیری و تصویب آنها در بانک های عامل و مراجع ذی ربط در زمان کوتاه تری انجام شود، در اولویت پرداخت قرار می گیرند.