بوشکان نیوز: آرمان نوشت: جناب کامران دانشجو ظاهرا دولت که تمام شد شما هم یادتان افتاد واقعیت‌ها را بگویید؟ بهتر نبود همان زمان که با تغییر روسای دانشگاه‌ها انتقادات روانه دفتر جناب‌عالی در ساختمان شهرک غرب می‌شد حرف‌هایی که آخر هفته زدید را علنی می‌گفتید تا انتقادات راه خود را به سمت دیگری کج کنند؟

الان دیگر دیر شده که در مورد تغییر روسای دانشگاه‌ها بگویید «من به ایشان (احمدی‌نژاد) عرض می‌کردم من وقتی می‌خواهم کسی را تغییر دهم باید حجت داشته باشم. به ایشان می‌گفتم من آن دنیا چه جوری جواب بدهم؟ یکبار ایشان به من گفت اگر اینها را برنداری من شما را عوض می‌کنم.»

حالا آیا واقعا به دلیل عزل خودتان بود که بی‌خیال حجت و این حرف‌ها شدید؟ اصلا برای تغییرات دیگر حجتی داشتید؟ به هر حال آقای دکتر کاش زودتر می‌گفتید چراکه همیشه زود دیر می‌شود!