به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، سردار منصور روان کار بعد از ظهر دوشنبه در آیین رژه شناورهای منطقه چهارم دریایی سپاه در عسلویه و دیر که به مناسبت ۱۶ مهرماه سالروز مبارزه مستقیم رزمندگان اسلام با آمریکای متجاوز در خلیج فارس، اظهار داشت: سردار شهید نادر مهدوی در این روز با دیگر همرزمانش در آب های خلیج فارس با آمریکایی های متجاوز نبرد کردند و توانستند هیمنه نظامی آنها را شکست دهند.

وی افزود: امروز مجهزتر از گذشته در برابر دشمنان ایستادگی می کنیم و اجازه کوچکترین حرکت نابجایی را به آنها نخواهیم داشت.

فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه بیان کرد: اکنون در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه تجهیزات نوین و شناورهای پیشرفته آماده مقابله با هرگونه تهدید است.

روانکار تصریح کرد: این رژه امروز همزمان در عسلویه و دیر برگزار شد که بیش از ۱۱۰ شناور تندرو، شناورهای موشک انداز، گشت های اطلاعاتی، پدافندی، پشتیبانی و تدارکاتی توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.