مهدی بخشی در حاشیه نشست با صیادان خارگ گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین حوزه های مورد فعالیت در جزیره خارگ بخش صیادی است که نگاه ویژه ای به این حوزه داریم و از همه ظرفیت ها برای رفع مشکلات بهره می گیریم.

وی افزود: نگاه شورای شهر خارگ برای برون رفت از مشکلات نگاه تعاملی در تمامی حوزه ها است و با همفکری و هم اندیشی مطمئنا تمام مسائل و مشکلات جزیره خارگ حل خواهد شد. 

رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: طی جلسه ای که با صیادان صبور جزیره خارگ برگزار شد، مقرر شد قیمت ماهی به همراه وزن ماهی در فاکتور درج شود، همچنین ماهی فروشان موظف به نصب تابلو نرخ در مکان فروش ماهی شدند. 

بخشی خاطرنشان کرد: مسئولیت نظارت بر توافقات فوق نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت در جزیره خارگ است.