مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:یکی از مهمترین حوزه های مورد فعالیت در جزیره خارگ بخش صیادی جزیره خارگ است که این حوزه فعالیتی را در ابتدای حضورم بعنوان رئیس شورای شهر خارگ مد نظر قرار دادم. 

وی افزود: نگاه شورای شهر خارگ برای برون رفت از مشکلات، نگاه تعاملی در تمامی حوزه ها است، با همفکری و هم اندیشی مطمئنا تمام مسائل و مشکلات جزیره خارگ حل خواهد شد. 

رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: طی جلسه ای با صیادان جزیره خارگ مقرر شد قیمت ماهی به همراه وزن ماهی در فاکتور درج شود ، همچنین ماهی فروشان موظف به نصب تابلو نرخ در مکان فروش ماهی شدند . 

بخشی یادآور شد: مسئولیت نظارت بر توافقات فوق، نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت در جزیره خارگ است.