مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت های فعلی بحث پیگیری مطالبات شهرداری جزیره خارگ از دستگاه های مختلف است، بحث بالا بردن منابع مالی جهت تسریع در پروژه های عمرانی شهر خارگ از اولویت شورا و شهرداری جزیره خارگ است، خارگ و خارگی لایق بهترین ها هستند.

وی افزود: جلسه ای در راستای حل مشکلات و اخذ مطالبات شهرداری خارگ از یکی از ایرلاین های کشور را در دستور کار شورا و شهرداری خارگ در اوایل هفته گذشته قرار دادیم که موفق شدیم با رایزنی های صورت گرفته جلسه ای در دیوان عدالت اداری کشور برگزار کنیم و امیدوار هستیم موضوع این پرونده هر چه سریع تر به سرانجام ختم شود. 

رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: همچنین در جلسه ای جداگانه با معاون سازمان امورمالیاتی کشور به همراه نایب رئیس شورای شهر خارگ، شهردار خارگ و مدیر درآمدی شهرداری در حوزه تسریع در پرداخت مطالبات شهرداری خارگ برگزار کردیم که با قول مساعد این سازمان جهت تسریع در مطالبات شهرداری خارگ به پایان رسید. 

بخشی یادآور شد: افزایش منابع درآمد شهرداری خارگ جهت تسریع در انجام پروژه های عمرانی یک از اولویت های برنامه شش ماه دوم سال شورای شهر خارگ بوده است که امیدوار هستیم این امر با همراهی و همدلی تمامی مسئولان کشور با شهرداری خارگ محقق شود.