به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، محمد بازیاری رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه  صبح چهارشنبه در نشست مشترک و جلسه هماهنگی برنامه های بهداشتی در مدارس گفت: آموزش و پرورش در اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس شهرستان همکاری بسیار خوب و نزدیکی با شبکه بهداشت دارد که جای تقدیر است.

وی افزود:  اهداف و اهمیت اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس  ارتقاء سلامت دانش آموزان  و آینده سازان است.

بازیاری اظهار داشت: دانش آموزان آینده سازان کشور هستند که باید با برنامه ریزی های مناسب سلامت جسمی و فکری این عزیزان را تامین کرد.

کارشناس مسئول  واحد سلامت مدارس، نوجوانان و جوانان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه نیز به اهمیت مراقبت دانش آموزان ۶ تا ۱۸  سال به صورت هر سه سال یکبار اشاره کرده و افزود: تا کنون تعداد ۲۱ هزارو ۶۷۸ نوجوان ۶تا ۱۸ سال در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گناوه حداقل یکبار مراقبت شده اند و معاینات و ارزیابی سلامت برای آنها انجام شده است.

کبری دانیالپور افزود: با توجه به حساسیت سن بلوغ، به دانش آموزان دختر پایه ششم و استمرار طرح کاسپین ۵ (آموزش تحرک بدنی-تغذیه-کنترل خشم) در مدارس،توسط کارشناسان این شبکه آموزش های لازم داده شده است.

کارشناس مسئول واحد بیماریهای واگیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه نیز به مسئله  پدیکلوز به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی در سطح مدارس به ویژه دختران ۶-۱۲ سال پرداخته و  ادامه داد: در سال ۹۶ ، تعداد ۱۹هزارو ۳۴۹ نفر از دانش اموزان معاینه و ۳هزارو ۲۸۴ نفر مبتلا بوده که تحت درمان قرار گرفته اند .

در ادامه کارشناسان مسئول  واحد بهبود تغذیه ، سلامت دهان و دندان ، بهداشت محیط و آموزش سلامت به تشریح برنامه های خود و همکاری مدارس در انجام طرح وارنیش و طرح عاری از پوسیدگی دندان در دانش اموزان پایه ششم ابتدایی – برنامه های آ هن یاری و مکمل یاری با پرل مگادوز ویتامین Dبهداشت محیط مدارس – بوفه مدارس -شیر مدارساجرای برنامه ملی خودمراقبتی سازمانی در مدارس و اجرای برنامه تربیت سفیران سلامت دانش آموزی  پرداخته شد.

گفتنی است جلسه هماهنگی برنامه های مشترک بهداشتی با اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه و منطقه بندر ریگ با حضور معاون پرورشی وکارشناسان سلامت آموزش و پرورش و  سرپرست و کارشناسان فنی مرکز بهداشت  کارشناس واحد مدارس جوانان و نوجوانان ، واحد سلامت دهان و دندان ، بهبود تغذیه جامعه ، بهداشت محیط ، بیماریهای واگیر و آموزش سلامت در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان برگزار شد.