بوشکان نیوز: به گزارش “آسیو” در این دیدار که تقابل نسل دیروز فوتبال استان بوشهر بود،هر دو تیم با یک بازی زیبا به تساوی ۲-۲ رضایت دادند.فریدون شفیعی و نامدار احمدی زاده برای تیم پیشکسوتان بخش بوشکان گل زنی کردند و رضا بازیاری هر دو گل تیم پیشکسوتان بوشهر را به ثمر رساند.
پیشکسوتان سرمایه های ارزشمند و گرانبهای فوتبال هستند که نباید هیچ گاه از اذهان خارج شوند و بهره گیری مناسب از راهنمایی ها و تجربیات آنان بدون شک به رشد و پیشرفت فوتبال بخش کمک خواهد کرد.