بوشکان نیوز: دکتر قاسم جان بابایی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اساسی ترین کار در حوزه بهداشت بحث پزشک خانواده است، اظهارداشت: مازندران و فارس بعنوان استان های پایلوت کشور برای اجرای طرح پزشک خانواده انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه ایراد و اشکالی از نظر تئوری در این طرح وجود ندارد و در کشورهای دیگر خیلی خوب پاسخ داده است، افزود: اجرای این طرح در کشورهای دیگر موجب کاهش مشکلات و کاهش مشکلات بهداشتی مردم و همچنین درست اجرا شدن سیستم ارجاع شد که این امر موجب افزایش بقاء مردم و کاهش عوارض شده است.

جان بابایی بیان کرد: علت ایرادات و اشکالات طرح پزشک خانواده در کشور ، اجرای نیمه کاره آن می باشد.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح نارضایتی هایی وجود دارد،گفت: به دلیل اینکه این طرح یک پایلوت کشوری بوده و مازندران بعنوان متولی آن است، در حال حاضر قطع و رها کردن آن به نوعی لطمه زدن به طرح است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیان کرد: در حال حاضر با قطع و رها کردن این طرح در استان شاید ۱۰ سال دیگر مجبور به اجرای مجدد آن با یک هزینه جدید شویم.

جان بابایی با اشاره به اینکه این طرح با یک هزینه شروع شد و تلاش این است که ایرادها برطرف شود، گفت: این طرح به نفع مردم است و با اجرای صحیح این طرح مردم از سود آن بهره مند خواهند شد.

وی تغییر ۳ وزیر یکسال اخیر در وزارت بهداشت و درمان در اجرای طرح پزشک خانواده یک ایراد عنوان کرد، اظهار ۵پ.۰داشت: در حال حاضر وزیر جدید طرح پزشک خانواده را متوقف کرد و دلیل این توقف، این طرح بهینه شود.

جان بابایی نبود ستاد اجرایی، بحث هزینه ای طرح و تجمیع بیمه ای را از ایرادات اجرای طرح پزشک خانواده عنوان کرد.

وی همچنین ناقص بودن سیستم یارانه را از دیگر ایرادات این طرح عنوان کرد و گفت: با ناقص بودن سیستم یارانه سیستم ارجاع و پایش و نبود سیستم قوی نرم افزاری درست انجام نشود.

وی با اشاره به متوقف شدن سطح ۲ و ۳ طرح پزشک خانواده، تصریح کرد: معتقدیم برای مردم ویزیت جاری مهم نیست بلکه مهم ویزیت پایه است، در طرح پزشک خانواده، مسائل بهداشتی تعریف نشده است.

جان بابایی با بیان اینکه در اجرای طرح پزشک خانواده رضایت پزشکان جلب شده است اما رضایت مردم جلب نشده است، گفت: در اجرای درست این طرح بدنبال تامین درامد پزشک عمومی نیستیم بلکه بدنبال تامین شاخصه های بهداشتی و درمانی هستیم.

وی به مشکلات مالی و تحریم در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: به دلیل این مشکلات مجبور شدیم از محل بودجه دانشگاه هزینه ها را تامین کنیم.

وی پرداختی های پزشکان در اجرای طرح اشاره کرد و گفت: ازدیاد پرداختی های پزشکان شهری موجب گردید آمار پزشکان روستایی کاهش یابد و با تامین منابع مالی پزشکان روستایی می توان کمک بزرگی به این طرح کرد.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح باید تعداد پزشکان را افزایش و حجم کار را کاهش داد.
منبع: مهر