بوشکان نیوز: مراسم تودیع و معارفه نمایندگی آموزش و پرورش بخش بوشکان با حضور رئیس آموزش و پرورش دشتستان و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش برگزار شد.

طی این مراسم از زحمات آقای اردشیر صیادی بعنوان مسئول سابق نمایندگی آموزش و پرورش بخش بوشکان تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای احمد یوسفی بعنوان مسئول جدید نمایندگی آموزش و پرورش بخش بوشکان معرفی شد.