بوشکان نیوز: عملیات مخلوط ریزی کوچه های همجوار گلزار شهدای شهر بوشکان با هماهنگی و همکاری شورا و شهرداری اجرا شد. به منظور رفاه حال شهروندان، شهرداری بوشکان شهر اقدام به مخلوط ریزی و تسطیح معابر خاکی نموده است.

با توجه به وضعیت نامناسب کوچه های همجوار گلزار شهدای شهر بوشکان در مواقع بارندگی عبور و مرور مردم در این کوچه ها به سختی میسر میشد به همین دلیل در جهت بهبود عبور و مرور و تسهیل در تردد مردم، شهرداری بوشکان کوچه ها و معابری که نیاز به تسطیح و مخلوط ریزی داشت را در اولویت کاری خود قرار گذاشت و اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.