به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، ناصر کرمی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست با کارشناسان آموزش ابتدایی شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان در دبستان شهید فولادی شهر بوشهر با اشاره به اینکه از اجرای برنامه تدبیر سه سال می‌گذرد اظهار داشت: برنامه تدبیر بعد از اجرا به صورت پایلوت در مدارس با رفع نواقص به از یک طرح به یک برنامه مدون تبدیل شده است.

وی ادامه داد: برنامه تدبیر به واسطه اجرای آزمایشی نقاط ضعف موجود در آن رفع شده است  ولی با این وجود که سه سال از برنامه تدبیر در مدارس می گذرد همچون همه برنامه ها نیاز به اصطلاحات سالانه برای بهتر شدن را دارد.

کرمی با بیان اینکه برنامه محوری باعث اثر بخشی و راندمان بالاتر در مدیریت مدرسه می شود ابراز داشت: برنامه تدبیر نقشه کار آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است و باید از آن استفاده لازم را داشته باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دوره ابتدایی حساس ترین و مهمترین دوره آموزشی است گفت: به واسطه این اهمیت باید بهترین برنامه ها در این دوره اجرا شود که برنامه مذکور نیز ویژگی های لازم را برای اثر بخشی در این دوره را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: با اجرای طرح توصیفی و جایگزینی ارزیابی کیفی به جای ارزیابی کمی بهبود زیادی شامل حال این دوره و دانش آموزان شده است که البته نقاط ضعفی نیز متوجه این طرح است.

کرمی با اشاره به اینکه دانش آموزان را نباید با یک آزمون سنجید افزود: آزمون های مدارس خاص در دوره ابتدایی از هر نظر دارای اشکال بود و دانش آموزی که شش سال تحصیلی را با شیوه توصیفی آموزش دیده نباید با یک آزمون چهار گزینه ای که بدترین نوع آزمون است سنجید.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان اضافه کرد: دانش آموزان باید برای مهارت های زندگی آماده شوند و این برنامه تدبیر است که باید ضعف های موجود برای رسیدن به این هدف را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه در مدارسی که کلاس ها چندپایه است به دلیل کمبود معلم مبحث مشارکتی طرح تدبیر به خوبی اجرا نمی شود ابراز داشت: مبحث مشارکتی طرح تدبیر حتما نیاز به حضور تعداد زیاد معلم نیست بلکه مشارکت والدین و خود دانش آموزان می تواند کمکی برای اجرای این طرح باشد.

بهبود سطح عملکرد مدرسه

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: برنامه تدبیر که در راستای بهبود فرآیندهای مدیریتی در مدارس ابتدایی است و سعی بر آن دارد تا مدیران مدارس با تحلیل وضع موجود برنامه عملیاتی تدوین را اجرا کنند.

محمود قاسمی تصریح کرد: مدیر مدرسه در حین اجرای عملیات به خودارزیابی می‌پردازد و در پایان سال نیز یک ارزیابی کلی انجام می شود.

وی افزود: مهمترین و اصلی‌ترین هدف اجرای این برنامه، بهبود فرآیندهای مدیریت مدرسه به منظور ارتقای سطح عملکرد و کیفیت آن است.

قاسمی ادامه داد: نهادینه سازی برنامه محوری در مدیریت مدرسه، تقویت فرآیند ارزیابی مستمر برنامه ها و فعالیت ها با تأکید بر خودارزیابی، بهبود سطح عملکرد مدرسه در برنامه ها، فعالیت ها و اقدامات و توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و کارگروهی در مدرسه از دیگر اهداف اجرای این برنامه است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در مدرسه باید تجلی‌بخش سیاست مدرسه‌ محوری و تفویض اختیارات به مدارس باشد، اظهار داشت: برنامه‌ریزی مدارس، فرایندی مستمر و پایان‌ناپذیر است.