سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هدایت تیم ملی عراق را برعهده گرفت.