به گزارش بوشکان نیوز؛ سایت جنوب نوشت:  در  نشستی که در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر با حضور نماینده دشتستان در مجلس برگزار گردید، موضوع “رابطه با آمریکا” مورد نقد و بررسی واقع شد و موسوی نژاد به سوالات جمعی از دانشجویان پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم خبر معرفی کدخداپور توسط نمایندگان استان بوشهر جهت تصدی استانداری بوشهر به وزارت کشور اظهار داشت: آقای کدخداپور جزء گزینه های معرفی شده ما به وزارت کشور نیست و ما بر اساس معیارهای دولت، اسامی آقایان ندیمی بوشهری، علوی نژاد، کبگانیان و زینبی را برای این منظور مطرح کرده ایم اما این موضوع به منزله مخالفت شخص بنده با انتخاب کدخداپور جهت تصدی استانداری بوشهر نیست.