به گزارش بوشکان نیوز، دیدبان نوشت: با توجه به اینکه احمدی نژاد و دولتی های سابق سعی دارند هرگونه که شده بستر لازم را برای کنار هم بودن فراهم آورند و ساخت تشکیلاتی خود را از دست ندهند، شنیده شده است احمدی نژاد در جلساتی با مسوولان مختلف تقاضای کمک مالی و تجهیزاتی به دانشگاه ایرانیان را داشته است. حتی وی در یک جلسه خواستار کمک ۵۰ میلیارد تومانی به تشکیلات خود بوده و استدلال کرده که این دانشگاه مانند دانشگاه آزاد باید گسترده و ملی شود گرچه مخالفت مسوولان باعث شده است که وی دست خالی از این جلسه بیرون بیاید.

از سوی دیگر سید حسن خمینی که در پایان دولت خاتمی نیز به لیدر اصلاحات امکانات و تجهیزاتی برای ادامه نقش آفرینی و حضور سیاسی داده بود، در جلسه ای قول کمک و مساعدت به تشکیلات احمدی نژاد را داده است. گفتنی است با توجه به حواشی ساختمان لاله برای تیم احمدی نژاد، احتمال دارد تقاضای احمدی نژاد از وی اهدا یا واگذاری یک باب ساختمان باشد که جای ساختمان لاله را پر کند.

گفتنی است احمدی نژاد در دولت دهم روابط حسنه ای را با سید حسن پایه ریزی کرد و حتی قبل از انتخابات چندین بار برای جلب حمایت سید حسن از نامزدی مشایی با وی جلسه گذاشت که هیچکدام از این تلاش ها به ثمر ننشست. حالا جالب است که این بار سید حسن دست نوازشی بر سر احمدی نژاد کشیده است و قرار است کمک هایی به او بنماید.