به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، عبدالحسن رفیعی پور صبح پنجشنبه در نشست با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به ظرفیت های خوب شهرستان در زمینه منابع طبیعی، حفاظت از این عرصه ها را یک وظیفه همگانی عنوان کرد.

فرماندار تنگستان صیانت از جنگل‌ها و مراتع را نیازمند عزم همگانی دانست و گفت: منابع طبیعی نعمتی ارزشمند و باارزش است که زندگی بدون آن ممکن نیست و در آموزه‌های دین مبین اسلام، تأکید فراوانی بر حفاظت و حراست از منابع طبیعی، درختان، آب‌ و هوای پاک‌شده است.

وی، جلب مشارکت‌های مردمی، استفاده از دانش ظرفیت نیروهای بومی محلی را بسیار پراهمیت و مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی برشمرد و اظهار کرد: بهترین حفاظت کننده عرصه‌های منابع طبیعی خود مردم هستند.

رفیعی‌پور خاطرنشان کرد: مردم نقش اساسی کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارند و نباید بگذاریم افراد سودجو به اراضی ملی دست اندازی کنند.

وی ضمن تشکر از تلاش های مدیر کل منابع طبیعی در اجرای طرح های آبخیزداری، با توجه به مشکل کمبود آب در شهرستان، خواستار تسریع در تکمیل پروژه های آبخیزداری شد.