به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، شاپور رجایی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه آب کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای تامین آب نخیلات نیاز داریم که سالانه ۱۴۳ میلیون مترمکعب از آب سد رئیسعلی دلواری برای نخیلات تامین شود.

وی با اشاره به اینکه تنها ۳۰ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری نخیلات در دست داریم، افزود: به همین دلیل در تابستان آینده با کمبود ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری نخیلات در استان بوشهر روبرو هستیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر اضافه کرد: تا پایان تابستان امسال میزان ذخیره سد رئیسعلی دلواری به ۶۸ میلیون متر مکعب رسیده بود که با بارش‌های پائیزی ۹۲ میلیون متر مکعب آبگیری انجام شده است.

وی میزان ذخیره سد رئیسعلی دلواری را در دحال حاضر ۱۵۸ میلیون متر مکعب عنوان کرد و ادامه داد: ۷۱ میلیون متر مکعب از این میزان حجم تعادلی سد است که مجوز برداشت آن در اختیار وزیر نیرو است.

رجایی با بیان اینکه تنها برای ۸۷ میلیون متر مکعب آب پشت سد رئیسعلی می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم، خاطرنشان کرد: در بخش‌های مختلف شرب، بهداشت، محیط زیست و … در کل استان به ۲۲۱ میلیون متر مکعب نیاز داریم.