یک زوج در طلحه در آغازین روز زندگی مشترک کاشت نهال را بجای قربانی کردن برگزیدند. گفتنی است این اقدام فرهنگی و ارزشمند چند صباحی است در این دیار رونق گرفته است.

منبع: دیار مهر