بوشکان نیوز: به منظور ایجاد چشم انداز زیبا در مناظر عمومی، عملیات هرس فرم درخت و درختچه به همت شهرداری بوشکان انجام شد.

درختان ضامن سلامتی روح و روان و نشاط شهروندان هستند و در سرسبزی و آبادانی محیط های شهری نقش مهمی دارند بنابراین باید در جهت حفظ درختان و توسعه فضای سبز تلاش شود. هرس به موقع و اصولی درختان یکی از مهمترین و اصلی ترین کارهایی است که می توان برای سلامتی درختان انجام داد که در همین راستا شهرداری نیز اقدام به هرس درختان در سطح بلوارها و پارکها کرده است.