بوشکان نیوز: طی مطالعات محققان مشخص شد از مشتقات شاهدانه می‌توان برای کاهش سرعت و یا حتی از بین بردن سلول‌های مسئول برای لوسمی یا سرطان خون استفاده کرد.

بر اساس این گزارش با تایید این تحقیق موانع استفاده آن برای درمان برداشته شده است.

به گزارش فارس این مطالعات نشان داده است، این مشتقات می‌تواند از ۴۰۰۰ مرگ ناشی از این بیماری در سال را جلوگیری کند. این محصول مضراتی ندارد ولی دارای منافع بسیاری است.