بوشکان نیوز: سایت ای زد انیمال (a-z-animals) گفت: این حیوان گورکن به عنوان کوچکترین حیوان گور کن شناخته شده است واندازه طول این حیوان عجیب و غریب ۹۰ تا ۱۱۵ میلی متر است و این گور کن تنها گور کنی است که پوست پشتی آن کاملا از پوستش جدا است.

سایت ای زد انیمال (a-z-animals) افزود: این حیوان بی نظیر درچمنزارهای خشک و دشت های شنی آرژانتین زندگی می کند . این جانور قادر است به سرعت زمین را حفر کند و درصورت احساس خطر خود را در عرض چند ثانیه دفن کند، آن ها با استفاده از این قدرت از مورچه ها و حلوزون ها و علوفه به عنوان تغذیه استفاده می کنند که البته مورچه ها اولین انتخاب این گورکن بی نظیر است. آن ها ترجیح می دهند که زیر زمین زندگی کنند و فقط شب ها برای تهیه غذا بیرون می آیند.


منبع: فکارنیوز