به گزارش بوشکان نیوز، انار پرس با انتشار این خبر نوشت: «در این بنر نوشته شده است “روابط ایران با آمریکا، رابطه ظالم و مظلوم است.” این جمله معنایش این است که ایران، ظالم است و آمریکا مظلوم.

اما جمله صحیح چیست؟ امام خمینی (ره) در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ درباره روابط ایران و آمریکا گفته‌اند: روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت‌شده با یک غارتگر است … .»