به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، عبدالرسول عمادی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی کارشناسان و مدیران مدارس متوسطه نظری استان بوشهر اظهار داشت: شاخه نظری در آموزش متوسطه بسیار مهم است و چیزی حدود دو سوم دانش آموزان در این شاخه تحصیل می کنند و بیشترین نتیجه ای که ما از نظام تعلیم و تربیت می گیریم از این شاخه است.

عمادی ادامه داد: ۶۵ درصد دانش آموزان کشور در شاخه نظری تحصیل می کنند و عمدتا در سه رشته ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی هستند و رشته معارف نیز ۸ دهم درصد دانش آموز را در آموزش متوسطه دوم را پوشش می دهد.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به اندازه اهمیت شاخه نظری باید برای این شاخه برنامه ریزی کرد تصریح کرد:  به مقتضایات و امکانات لازم برای شاخه نظری با نگاه ویژه ای آن باید توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیر مدارس اصلی ترین عنصر در نظام تعلیم و تربیت است افزود: اگر معلم کارکرد مطلوبی داشته باشد و دانش آموز، برنامه درسی، نظام درسی و محتوای آموزشی نیز به درستی تنظیم شده باشد این کار توسط مدیر انجام شده است.

عمادی با بیان اینکه آینده کشور به جهت اهمیت حضور دانش آموزان در مدارس، در دستان مدیران مدارس است گفت: با توجه به این مهم کوچکترین دانش مدیریتی، مهارت های مدیریتی و تجارب مدیریتی مدیران مدارس برای آینده کشور مهم است.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، تعریف واژه نظری برای این شاخه را اشتباه دانست و یادآور شد: در شاخه نظری نیز نباید دانش آموزان ما برخلاف واژه نظری، از مهارت های یادگیری کمبودی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه طبق مبنای محتوای اصلی سند تحول بنیادین، تقسیم بندی شاخه ای نداریم در مبانی نظری نیز به شاخه های دوره متوسطه اشاره نشده است خاطرنشان کرد: درمبانی نظری به آموزش های تخصصی اشاره شده که به ذهن مبادرت می کند که ما باید شاخه هایی د اشته باشیم.

عمادی با تاکید بر اینکه آموزش نظری و آموزش مهارتی در هم آمیخته است افزود: در سند تحول بنیادین، چهار دوره سه ساله تعلیم و تربیت تعریف شده است و چیزی بر مبنای اینکه مهارت و آموزش نظری از هم سوا باشند بیان نشده است یا در یک دوره نیاز به گذران یکی و در دوره دیگر گذراندن دیگری تعیین شده باشد نیست.

وی با اشاره به اینکه داستان کنکور و رفتن به دانشگاه ما را در آموزش‌های نظری اسیر کرد و از آموزش های مهارتی غافل شدیم اظهار داشت: در مدارس طوری باید برنامه ریزی شود که دانش آموزان باید شش ساحت سند تحول بنیادین را در یک روز مدرسه انجام دهند.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چهار نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش داریم که سه تای آن در مدرسه رقم می خورد ابراز داشت: که یکی از آن ها، نظام خودارزیابی دانش آموزان از خود است چون یادگیری، تلاش یادگیرنده برای ساختن دانش خود است.

عمادی خاطرنشان کرد: ارزشیابی معلم از شاگرد که دومین ارزشیابی است و سومین ارزشیابی، ارزشابی مدیریت مدرسه از فرایند کلاس است و چهارمین ارزشیابی، ارزشیابی کلی نظام اجتماعی از کلیت نظام تعلیم و تربیت است.