بوشکان نیوز: طبیعت زیبا و رویایی روستای شلدان را در تصاویر ذیل مشاهده می کنید:

تصاویر ارسالی از مجتبی هژبری