بوشکان نیوز: مسئولین شهرستان دشتستان بهمراه مسئولین بخش بوشکان از پروژه ها و طرح ها و پیشرفت های عمرانی بازدید کردند و با برخی از کارآفرینان برتر بخش بوشکان دیدار نمودند.

در این بازدید معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دشتستان، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان، نماینده و معاون بانک کشاورزی استان، بخشدار بخش بوشکان و هیأت همراه، رئیس جهاد کشاورزی فاریاب، شورا و تعدادی از دهیاران بخش بوشکان، شورای بخش بوشکان و دیگر مسئولین حضور داشتند.