بوشکان نیوز: وی افزوده است که در دیدارهایش با وزیر نفت و معاونین این وزارتخانه به یکی از مهمترین مطالبات مردم حوزه اتخابیه خود یعنی ایجاد اشتغال فرزندانشان پرداخته است. نماینده کنگان یادآور شده که از ظرفیت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که خود وی و دو نماینده دیگر استان بوشهر نیز عضو این کمیسیون هستند در راستای جذب نیروهای توانمند و تحصیلکرده استان در تشکیلات نفت استفاده کرده است.

حال باید این سئوال را از آقای نماینده پرسید؛ نتیجه پیگیریها و اقدامات جنابعالی چه بوده است؟ چه تعداد از نیروهای بومی با پیگیری شما و دیگر نمایندگان استان تا کنون جذب تشکیلات صنعت نفت و گاز شده اند؟ کدام یک از مدیران بومی که همگی توانمند و تأثیر گذار در حوزه های کاری خود در صنعت نفت و گاز بوده اند در این دوره در بدنه نفت پست گرفته یا ارتقاء یافته اند؟ از ظرفیت کمیسیون انرژی مجلس چه خدمات و امکاناتی را نصیب استان بوشهر یا حداقل حوزه های انتخابیه خود نموده اید؟

http://www.bushehrnews.com/files/fa/news/1391/10/4/37380_849.jpg

با بررسی اجمالی می توان دریافت که نماینده محترم تاکنون نتوانسته است از فرصت ها و ظرفیت های موجود به عنوان عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم پایتخت انرژی ایران یعنی عسلویه استفاده کند.

آنچه که مسلم است در این دوره وضعیت جذب نیروهای بومی در صنعت نفت و گاز اسفناک بوده و توقف اکثر پروژه های تعهد شده وزارت نفت در شهرستان های فوق ذکر گویای میزان تأثیرگزاری و نقش نماینده محترم در استفاده از ظرفیت های نفت در منطقه می باشد، در این خصوص خود آقای احمدی نیز اخیرا در مصاحبه با یکی از سایت ها از توقف پروژه ها و مصوبات سفرهای استانی در حوزه انتخابیه خود گله مند بوده است.

لذا باید یادآور شد که تا کی و چه وقت مردم بایستی شعار بشنوند و عمل نبینند، مردم استان انتظار اقدامات عملی و دیدن نتیجه پیگیری ها به صورت عملیاتی و اجرایی هستند. موضوعی که در این دوره کاری مجلس نهم اثری از آن را مردم استان بوشهر مشاهده و لمس ننموده اند.

باشد که این نقد منصفانه تلنگری باشد برای مجمع نمایندگان استان در مجلس و پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر استان بوشهر.

منبع:جنوب نیوز