بوشکان نیوز : عملیات آسفالت و آماده سازی خیابان منتهی به شهرک پردیس توسط شهرداری بوشکان در حال انجام است.

داریوش رحیمیان شهردار بوشکان با مهم ارزیابی کردن عملیات روکش آسفالت کوچه و خیابان‌های سطح شهر و تاکید بر ادامه نهضت آسفالت در محلات و خیابانهای مختلف افزود: تمام امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های موجود شهرداری را در این زمینه بکار خواهیم بست .

رحیمیان راد با اشاره به مهم بودن راه ارتباطی به شهرک پردیس که بدین منظور پل شهرک تکمیل شده و اکنون نیز آسفالت خیابان منتهی به شهرک در حال اجرا می باشد بیان کرد: به دلیل اهمیت شهرک پردیس شهر بوشکان، ایجاد زیرساخت های ارتباطی آن یک ضرورت است و شهرداری بوشکان با توجه به این امر، عملیات آسفالت در خیابان منتهی به شهرک پردیس را آغاز نموده است.