بوشکان نیوز: طرح ها و پروژه های عمرانی در بخش بوشکان با حضور دکتر زارع فرماندار شهرستان دشتستان و هیئت همراه افتتاح شد.

از جمله طرح ها و پروژه های عمرانی افتتاح شده در بخش بوشکان می‌توان از سردخانه هزار تنی بسته بندی خرما در روستای طلحه و سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی در روستای خون و طرح آبیاری تحت فشار نخیلات در روستای فاریاب نام برد.