به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح طرح‌های گازرسانی دشتستان اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف دستاوردهای بسیار زیادی داشته است.

وی با اشاره به بهبود شاخص‌ها در حوزه‌ها راه، آب‌، برق و گاز و . . . خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب در دشتستان تنها پنج شهر دشتستان از نعمت برق برخوردار بودند که اکنون ۱۰۰ درصد مناطق دشتستان دارای برق هستند.

فرماندار دشتستان با اشاره به اینکه قبل از انقلاب ۹ شهر و روستای این شهرستان از شبکه آب برخوردار بودند، تصریح کرد: امروز ۹۶ درصد شهر و روستاهای شهرستان دشتستان از نعمت آب برخوردارند.

وی بیان کرد: پیش از انقلاب هیچ شهر و روستایی در دشتستان گاز نداشت ولی اکنون بیش از ۹۳ درصد شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان از نعمت گاز برخوردار هستند.

زارع با اشاره به گازرسانی ۱۰۰ درصدی در شهرهای دشتستان، افزود: قبل از دولت تدبیر و امید پنج شهر گازرسانی شده بود و اکنون همه شهرها گازرسانی شده است.

عملیات گازرسانی به ۳ روستا و ۲۰ صنعت دشتستان با اعتبار ۴۲ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال با حضور استاندار بوشهر به بهره‌برداری رسید.