به گزارش بوشکان نیوز به نقل از مهر، حبیب‌الله عسگر اولادی، دبیر کل پیروان خط امام و رهبری پس از گذراندن یک دوره بیماری درگذشت.
دبیرکل جبهه پیروان از اوایل شهریور ماه به دلیلی نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شد و پس از دوماه و نیم تحمل بیماری دارفانی را وداع گفت.