بوشکان نیوز: جشن عبادت دانش آموزان دختر در بخش بوشکان با هزینه مراسم چهلم و سالگرد مرحوم غلامحسین صیادی اهل روستای تنگ زرد بخش بوشکان؛ کاری ارزشمند که توسط فرزندان وی برگزار شده بود.